Gelijkvormigheid aan de wereld.

En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede en welbehaaglijke en volmaakt wil van God is (Romeinen  12:2).

Wat is wereldgelijkvormigheid? De één vind dat je bepaalde dingen wel kan doen of dragen als Christen, terwijl de ander weer vind van niet. Wat is Juist?
Wereld gelijkvormigheid zit zo in ons denken verweven, we weten vaak niet meer wat waarheid is.  Als ik bedenk wat wereld gelijkvormigheid is, dan vind ik de volgende uitspraak wel passend:

Wereld gelijkvormigheid=  ik op de troon i.p.v. Jezus Christus.
Als ik kijk naar mijn leven heb ik zo vaak mijn eigen wil op de troon zitten, terwijl Romeinen 12 oproept om onze gezindheid te vernieuwen zodat we kunnen onderscheiden wat de wil van God is!
Het gaat niet om wat wij vinden wat juist is, maar wat God vindt wat juist is: Zijn wil.

Kolossenzen 1 verteld ons dat we getrokken zijn uit de macht van de duisternis, wat doet de duisternis? Als je kijkt naar de Griekse vertaling dan zegt het ons dat de duisternis je vastgrijpt, bezit van je neemt!
En dit is nu juist wat de wereldgelijkvormigheid doet. De duisternis zal altijd proberen om ons vast te grijpen. Dat zie ik in mijn eigen leven, maar ook in andere levens, satan grijpt mensen vast in de duisternis. Dit gaat geleidelijk, in de afgelopen eeuw heeft hij ons zo vast gezet dat wij niet meer weten wat Gods wil is.
Is er nog verschil tussen ons en de wereld? We willen graag vriendelijk gevonden worden, we willen hetzelfde zijn, we zijn zo gericht op het hier en nu, terwijl de Heere Jezus ons oproept om waakzaam te zijn: Ik kom spoedig, zegt de Heere Jezus zelf.

We zijn nu 2000 jaar verder en Hij is nog steeds niet terug zeggen zoveel mensen!
Waarom zegt de Heere Jezus dit dan? De verwachting naar de Heere Jezus gaat in Gods Woord altijd samen met levensheiliging. Hij wil dat we een Heilig leven leiden zodat mensen door onze levens heen getrokken worden uit de duisternis tot Gods Koninkrijk: We zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, We zijn verlost door Zijn bloed, we hebben vergeving van zonde (Kolossenzen 1:13). Boeit het jou en mij nog dat er miljarden mensen verloren gaan zonder de Heere Jezus? Zelf ben ik meer bezig geweest met mijn eigen behoeftes dan dat ik Gods doel voor ogen had. Ik hoor mensen zo vaak vragen,wat is Gods doel met mijn leven? Het  lijkt een heel mooi verlangen, maar Gods enige doel is niet jouw en mijn levens invulling, Hij wil mensen redden! Hij heeft jou en mij gered en door ons heen wil Hij andere mensen redden. Daar hoef je geen hoge opleiding voor te volgen, geen goede baan voor te hebben, geen enkele hoge status is nodig.

Er is maar 1 ding nodig zegt de Heere Jezus  in Lucas 10: zitten aan Zijn voeten. Luisteren naar Zijn stem en je leven beschikbaar stellen? Wil je dat?

 Gebedspunt: Heere God wilt u mij laten zien op welke gebieden ik wereld gelijkvormig ben geworden?

Reacties