Maar zoals Hij die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1: 15

Reacties