Wat is onze kracht?

Waar haal jij als kind van God je kracht vandaan? We leven in een wereld waar je kracht uit jezelf moet halen. We proberen sterk over te komen, we moeten continu maar doorgaan: presteren. Heel veel van ons vrouwen lopen rond met burn-out klachten of hebben hier net zoals ik mee te maken gehad.


Ik neem jullie graag mee naar een aantal gedeeltes uit Gods Woord;

 • Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de Heere, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Deuteronomium 31: 6
 • Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels opslaan als arenden, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Jesaja 40:31
 • Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. 2 Korinthe 12:9

Soms lijkt het of het oude testament het nieuwe tegenspreekt, maar als je goed gaat kijken komt het zo mooi overeen. De Heere God verteld ons niet dat we sterk vanuit onszelf hoeven te zijn, het werkt juist andersom. Als wij gaan beseffen dat we met al onze zwakheden, pijn, verdriet, vervolgingen om Christus wil bij de Heere God mogen komen dan komt de kracht van Christus in ons wonen, Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. 2 Korinthe 12:9 

Persoonlijk:

Roemen in mijn zwakheden heeft voor mij een betekenis gekregen, ik roem net zoals Paulus in mijn zwakheden, met als doel dat ik niet zichtbaar wordt in mijn leven maar Gods kracht volbracht wordt in mijn leven.
Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig 2 Korinthe 12:10. Het geeft mij enorm veel rust en vrede om te beseffen dat ik niet hoef te leven vanuit mijn eigen kracht, maar uit Gods genade. Door gericht te zijn op de Heere Jezus en Hem te leren kennen wordt onze kracht vernieuwd, Gods kracht in ons leven wordt steeds meer openbaar.
Het mooie is dat daarom Spreuken 31:25 een vervulling heeft in de Heere Jezus: kracht en glorie zijn haar kleding, zij lacht de komende dag toe ➦Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt u zich met Christus bekleed, Galaten 3:27

Praktisch


We zijn door het geloof in de Heere Jezus met Christus bekleed. In onze levenswandel mogen we Christus laten zien, de oude mens mogen we afleggen, voor dood houden, de nieuwe mens mogen we aantrekken. 
Hoe ziet dat leven in genade er praktisch uit? Het is Gods doel dat we vernieuwd worden in ons denken, Efeze 4: 23. En u bekleed met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 
In onze oude natuur hebben we bitterheid, woede toorn, geschreeuw, leugen⇨ Maar zo hebben we Christus niet leren kennen, Efeze 4:20. 

Efeze 4 vanaf vers 25 geeft daar praktische voorbeelden van. Door een leven uit genade leg je iets af en je trekt iets aan (Christus):
  
              Afleggen:                              Christus aan trekken:
 • Leg daarom de leugen af          ⇨     en spreek waarheid
 • Word boos                                ⇨      maar zondig niet
 • Wie gestolen heeft moet niet meer stelen ⇨ maar inspannen om met de handen goed werk te doen.                         
 • Geen vuile taal uit uw mond    ⇨      maar wel iets goed, dat nuttig is tot opbouw.

Zij lacht de komend dag toe:

We worden niet altijd blij van de situaties waarin we leven. Filippenzen 4:4 zegt: Verblijd u altijd in de Heere, ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Veel christenen denken dat ze zich moeten verblijden in de omstandigheden, maar dit vers zegt dat we ons mogen verblijden in de Heere; in wat de Heere Jezus voor ons gedaan heeft. We mogen ons verblijden in het volmaakte offer van de Heere Jezus, dat Hij voor al onze zonde gestorven is, dat is zo groots daar mogen we ons altijd in verblijden, dat geeft elke dag blijdschap. Gods genade is zo groot voor jou en mij! De Heere God neemt niet altijd de omstandigheden weg. Door de omstandigheden laat Hij zien dat Hij voor ons strijd, het helpt ons om onze levens en situaties over te geven aan Hem!! Als we Gods werken gaan zien in onze levens, dan leidt dat tot een aanbiddingsleven, een leven vol diepe dankbaarheid.


Gebedspunt: Heere Jezus, ik wil u leren kennen, laat me zien wie U bent, Laat mij u waarheid zien. Helpt U mij om af te leggen wat van mij zelf is en leer mij om U aan te trekken.      

Reacties

 1. Fijn stukje, dank je wel.
  We hebben een interssant leven, dat steeds fijner wordt als we leven naar Zijn woord.

  Liefs Johanna

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Amen (op je gebed aan het einde van je blogpost)

  BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Bedankt voor je reactie. Hij wordt eerst even gecontroleerd voordat hij verschijnt onder het bericht.