Perfecte man?!Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar. Wordt boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats, Efeze 4:25
Als we de romans zouden geloven hadden we allemaal een perfect huwelijk, alles zou voor de wind gaan, geen miscommunicaties, mannen zouden nooit een ander begeren.
Als we deze romantische bril afzetten zien we in onze eigen huwelijk dat dat geen realiteit is, we komen met beide voeten op de grond en dat is juist de plek waar de Heere God ons wil hebben; naast onze man als hulp (Genesis 2:18). Perfecte mannen bestaan niet, maar de Heere Jezus maakt Godvrezende mannen elke dag bekwaam door Zijn genade en daar hebben wij als vrouw een prachtige taak gekregen.

Vriendelijk en Barmhartig.

Hoe wil de Heere God dat we omgaan met de zondes van onze mannen? Als eerst moeten we dan beginnen bij ons zelf, beseffen en geloven wij dat we alleen maar door genade gerechtvaardigd zijn door het bloed van de Heere Jezus? Dat als de Heere God naar ons kijkt Hij geen zonde in ons ziet omdat Hij Christus ziet. Als ik deze waarheid laat landen in mijn hart komt er direct een vraag in mij op; als God zo genadig naar mij is, wie ben ik dan om een ander te veroordelen en mezelf te verheffen boven de ander? Door het offer van de Heere Jezus is er vergeving gekomen voor ons en voor onze mannen en kunnen wij vergeven, niet één keer maar zeventig maal zeven maal! Dit is denk ik één van de grootste bouwstenen voor een gezond huwelijk; maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft, Efeze 4:32.


Veilige plaats.

Een andere bouwsteen in het huwelijk is openheid. Kennen we werkelijk onze mannen? Weten we waar ze mee strijden? Als vrouw kunnen we door Christus het huwelijk een veilige plaats maken waar onze mannen ook hun zonde mogen en kunnen belijden. Als de man struikelt mogen we op een zachte en respectvolle manier reageren; laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, Efeze 4: 29. laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, Efeze 4: 31


Zondige motieven.

Als onze mannen zonden belijden wat is dan op dat moment onze hartgesteldheid? Het is goed om onze eigen harten te onderzoeken of er geen zondige motieven te vinden zijn zoals minachting, haat, onvergeeflijkheid, trots.

Hulp.

We kunnen onze mannen niet dwingen om dingen te laten, we mogen het van de Heere verwachten dat Hijzelf in de harten van onze mannen uitwerkt wat Hij wil en op Zijn tijd, Hij weet wat ze nodig hebben op welk moment.
We mogen in gesprekken ons kwetsbaar openstellen, vertellen of laten zien wat ons verdriet doet met zachtaardigheid, respect en vriendelijkheid. Boos zijn is geen zonde, maar als we de boosheid laten zitten in onze harten, dan geven we de duivel plaats in ons hart. Het is goed om te beseffen dat de duivel altijd erop uit is om tweedracht te zaaien, ook in ons huwelijk, als we dit beseffen dan zal ons hart eerder gericht zijn om het van de Heere te verwachten en Zijn hulp te vragen als we het zelf niet meer weten.

Als afsluiting een mooie wijsheid uit Spreuken 25:11; Een woord op het juiste moment gesproken is als gouden appels in zilveren schalen.
Reacties

 1. Mooi bericht. Dank je wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mooi, laatst was ik bezig tegen God over mijn man, dat ik zo weinig zag van zijn geloof en zei God tegen mij : moet jij dat zien dan ?
  Die kwam binnen, Hij ziet zijn hart, mijn plaats is biddend naast hem, vertrouwend op Hem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wow wat bijzonder zeg, heel mooi, bedankt voor het delen. Petrus 3:1 vind ik ook een hele mooie bemoedigende, De Heere God doet zelf het werk, wij mogen het overgeven en zelf wandelen, veel zegen.

   Verwijderen

Een reactie posten

Bedankt voor je reactie. Hij wordt eerst even gecontroleerd voordat hij verschijnt onder het bericht.