Stilte in Gods scheppingsorde.


Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. 1 Timotheüs 2:11-14

Dienstbaar
In het nieuwe testament komen we veel vrouwen tegen die actief waren in het lichaam van de Heere Jezus, Paulus noemt Priscilla in Romeinen 3: 3 ook een medearbeider in Christus Jezus. Febe wordt in Romeinen 16:1 dienares van de gemeente genoemd, sommige zusters ontvingen de gemeente in hun eigen huis, ze waren gastvrij. Tabitha was overvloedig in goede werken en in liefdegaven die zij schonk.
De Heere God geeft ons als vrouwen veel ruimte om dienstbaar en actief te zijn in de gemeente, dit zien we ook terug in de getuigenissen van bovengenoemde vrouwen.

De Heere God wil niet dat we als gelovige vrouwen stil zitten in het dagelijkse leven, maar Hij wil wel dat we ons stil houden op het gebied van onderwijs naar een man toe, waarom is dat eigenlijk zo?
God schiep eerst de man en daarna de vrouw, dat heeft Hij in Zijn wijsheid besloten met het zicht op zijn eeuwige plan: Christus en Zijn gemeente, de man als beeld van Christus en de vrouw als beeld van de gemeente. De gemeente is onderdanig aan Christus, zo ook de vrouw aan de man, om dat beeld zichtbaar te laten worden in de gemeente mogen we ons ook in stilheid en onderdanigheid laten onderwijzen.
Als we Gods scheppingsorde op deze manier belichten zou het niet logisch zijn als de gemeente (wij als vrouw) onderwijs zouden geven aan Christus (aan de man), dus het is niet iets wat een vrouw niet kan maar simpelweg niet mag omdat de Heere God zelf de man deze taak van leider en hoofd heeft gegeven.

Verleid
Vanuit ons vlees kunnen we nu ook denken: “ nou dat is even mooi, omdat Eva verleid is hebben wij die positie gekregen, wat heb ik nu in 2019 met Eva te maken?” We worden ook nu nog door Gods Woord geroepen om de mannen te helpen in hun door God gegeven positie, we mogen door de stilte in het onderwijs dienstbaar zijn, zodat de mannen ruimte krijgen om te kunnen opstaan.
We zien door de emancipatie die in de vroege 20e eeuw is opgekomen een schreeuw van de vrouw om gelijk te zijn aan de man, de vrouw wil het zelfde kunnen als de man; ook leiding geven. Op zich is dit niet nieuw, dit zien we al in Genesis, Eva handelt zonder haar man Adam, ze neemt de leiding en wordt verleidt bij de gedachte om net zoals wat de slang haar wijs maakte; gelijk aan God te zijn. Door die verleiding focuste ze zich niet meer op Gods waarheid, Genesis 3: 6 laat dit noch krachtiger zien: En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. Eva verlangde er naar om verstandig te worden, door het begeren werd ze ontevreden met de positie die ze had gekregen en ze wilde meer, dit verlangen herkennen we allemaal in onze eigen vlees, meteen daarbij een vraag voor ons eigen hart, zijn we als gelovige vrouw tevreden met de positie die de Heere God ons heeft gegeven of begeren we naar meer?Reacties