Generatiekloof?


Generatie godvrezende vrouwen
Wat zou het mooi zijn als er een jongere generatie vrouwen zal opgroeien en ondergedompeld worden met voorbeelden in hun leven van “oudere” godvrezende vrouwen; vrouwen die hun door God gegeven positie in vrouwelijkheid, huwelijk en gezin in genade uitleven. Het is Gods verlangen dat er een generatie opstaat om een heilige generatie te worden voor Zijn glorie. We mogen door onze levens heen een erfenis achter laten voor de generaties na ons. We mogen een godvrezende vrouw worden die in totale overgave leeft aan Jezus Christus.
Wat opvalt in Titus 2 is dat de Heere God twee generaties vrouwen verbindt; iets wat in onze maatschappij steeds zeldzamer is geworden en waar ook helaas afgelopen generaties in de gemeente van de Heere Jezus, van deze koers is afgeweken.

Leraressen van het goede
De Heere God laat door Zijn Woord een krachtige samenwerking zien, We zien in Titus de oudere en de jongere vrouwen, het kan zijn dat we ons nog niet zo oud voelen, maar als we de 30 gepasseerd zijn hebben we al een generatie jongere vrouwen onder ons en hoe ouder we worden hoe meer generaties we onder ons krijgen waar we leraressen van het goede voor mogen zijn. Wat is een lerares zijn? We hebben daar geen universitaire opleiding voor nodig, we mogen door het leven heen ons laten leren in genade door de Heere Jezus zelf, in blijde en verdrietige levenservaringen komen we op het punt van overgave, vertrouwen en besef van Gods goedheid; een leven van dankbaarheid. Meteen een persoonlijke vraag voor ons, zijn we voor de jongere generatie vrouwen een getuige van Gods goedheid of ligt Zijn goedheid verstopt onder een laag van geklaag en gemopper?

De cruciale vraag om lerares van het goede te zijn is: ben je bereid je leven te delen met een jongere gelovige vrouw? Het is mooi om hier een gebedspunt van te maken en de Heere God te vragen of er een jonge vrouw op je pad mag komen. Om relaties op te bouwen is de tijd cruciaal, hoe gaan we met onze tijd om? Zijn we alleen maar bezig met de dingen voor onszelf, of durven we ook onze tijd over te geven aan de Heere God zodat Hij onze tijd kan gebruiken voor ontmoetingen? In gesprek met jongere vrouwen mogen we onze OMA thuis laten: ons Oordeel, Mening en Aannames. Op het moment dat we OMA thuis laten en dit niet koesteren in onze harten, wordt Christus zichtbaar in ons denken en spreken, en kan de jongere generatie vrouwen ook open staan om weer op de Bijbelse manier te leren van de oudere generatie. Een Praktisch voorbeeld hiervan is; nou die meid met dat rare kapsel zal vast geen relatie met de Heere Jezus hebben, op dat moment zit er veroordeling en aanname in ons hart en wordt de liefde van Christus niet zichtbaar, een open gesprek zal dan veel moeilijker zijn vanwege de zonde in ons hart. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid, 1 Johannes 1:9.


Titus 2, deel 1


Reacties

Een reactie posten

Bedankt voor je reactie. Hij wordt eerst even gecontroleerd voordat hij verschijnt onder het bericht.