Generatiekloof- Deel 5- Hun man lief te hebben

Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede opdat zij de jongere vrouwen leren…

Hun man lief te hebben….. Titus 2:4

 Het tweede leeronderwerp wat Paulus in Titus 2 aanhaalt voor de gelovige vrouw lijkt voor een pas getrouwde vrouw die over haar oren verliefd is vanzelfsprekend. Tegenwoordig wordt het huwelijksformulier als een romantisch iets voorgelezen en beloven we elkaar trouw in goede en kwade dagen, op de goede dagen is dat geen probleem, maar kunnen we ook op de kwade dagen onze mannen blijven liefhebben? Ieder huwelijk kent door de gebrokenheid waarin we leven kwade dagen, voor de oudere dames ligt hierin een mooi leerproces om de jonge dames te onderwijzen; als een jong stel gaat trouwen verheugen we ons daarin, we zijn nieuwsgierig naar de trouwjurk, de entourage van de huwelijksdag etc. maar bereiden we de jonge vrouwen ook voor op de kwade dagen die er zeker aan gaan komen? Geven we ze een kijkje in ons eigen huwelijk, hoe wij situaties doorgeworsteld hebben? Zodat op het moment dat er kwade dagen komen in hun huwelijksleven de Heere in het hart kan leggen hoe ze moeten strijden, omdat ze voorbeelden van Godvrezende vrouwen in hun leven hebben en ze weten dat ze niet de enige zijn met strijd in hun huwelijk.

Om lief te hebben hoeven we niet zelf een wiel uit te vinden maar mogen we naar de Heere Jezus kijken; hoe heeft Hij liefgehad? Hoe zou Hij willen dat we onze mannen liefhebben en niet alleen in de situaties wanneer we het samen goed hebben maar ook in slechte tijden van het huwelijk.

 Handvaten bij het “coachen” van jongere vrouwen:

·         Wees een open boek voor de jonge vrouwen, ook de momenten waarin je zelf fout bent geweest en hoe jezelf bent onderwezen door de Heere Jezus in de liefde naar je man toe.

·         Wijs de jonge vrouwen op de Heere Jezus, zijn onvoorwaardelijke liefde, zijn vergeving.

·         Leer de jonge vrouwen geen verwachtingspatronen (onuitgesproken verlangen) te hebben, maar hun wensen door communicatie bespreekbaar te maken, afspraken te maken i.p.v. te hopen dat hij iets zou moeten doen zonder dat hij ergens van af weet. Een voorbeeld wat je op elk verwachtingspatroon kan toepassen: ik verwacht vanavond wanneer ik weg ben, dat mijn man de GFT afval uit de keuken weggooit, ik spreek dit niet uit, en op het moment dat ik terugkom zie ik dat het afval er nog steeds staat, ik raak diep teleurgesteld en in het ergste geval uit zich dit in een huilbui. Op het moment dat ik van te voren had gevraagd: schat wil jij het GFT afval weggooien? Dan is er op dat moment open communicatie, er wordt een afspraak gemaakt, waar je de ander kan bevragen op het moment dat het niet gelukt is, communicatie! Overal waar er een teleurstelling in je hart zit schuilt er een verwachtingspatroon achter, en mist er communicatie.

·         Leer de jonge vrouw een hulp te zijn, niet alleen in het huishouden, maar echt het kennen van je man, wat zijn zijn verlangens? Hoe denkt hij? Hoe kan je als vrouw hem hierin dienen?

 Misschien komt er als je bovenstaande handvaten leest onzekerheid naar boven en ben je hierin tekort geschoten, wat bemoedigend dat we dan in Filippenzen 3 lezen: maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

 

Reacties