Generatiekloof- Deel 7-

 


Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede opdat zij de jongere vrouwen leren…

Bezonnen te zijn en kuis…. Titus 2:5

 

Bezonnen en kuis zijn niet de woorden die je dagelijks gebruikt, we zullen als vrouwen onderling elkaar ook niet snel vragen; ben jij bezonnen en kuis? Althans dat is mij nog nooit gevraagd, ze klinken ook wel wat ouderwets, maar als we er wat meer naar gaan kijken en bestuderen dan zien we ook dat deze woorden bij de levensheiliging horen; een leven in genade

 

Bezonnen

Het woord bezonnen wordt ook wel vertaald met matig zijn. De Griekse vertaling laat ons het woord Sophron zien; Goed bij zijn verstand, gematigd, vol zelfbeheersing, ingetogen. Dit zijn karakter eigenschappen die groeien als we ons laten doordrenken met Gods Woord, actief lezen, overdenken en in ons hart laten landen. Willen we in ons karakter en daaruit vloeiend ons voorkomen de aandacht alleen gericht hebben op de buitenkant, of hebben we het verlangen dat als mensen ons ontmoeten ze in aanraking komen met een verstand/ inzicht wat alleen maar van de Heere God vandaan kan komen? Spreuken 11:22 laat best wel een shockerend  beeld zien van een vrouw zonder inzicht; Een mooie vrouw zonder inzicht is een gouden ring in een varkenssnuit. Iets prachtigs waar niemand jaloers op wordt!

Hebben we als godvrezende vrouw controle/ zelfbeheersing over onze emoties, over onze woorden en onze gezichtsuitdrukkingen, ook in periodes als onze hormonen actief zijn? Willen we daadwerkelijk dat de Heere God aan het stuur mag staan in dit alles, of bepalen we liever zelf de koers van ons gevoel, hart, verstand en gedachten? Willen we dat de vrucht van de Geest ( Efeze 5:22) zichtbaar wordt in ons hele wezen, niet om ons zelf in een goed daglicht te zetten, maar om Christus te verkondigen?

 

Kuis

Als we dit woord horen denken we misschien wel aan de kuisheidsgordel van vroeger, de sleutel van deze gordel kwam pas tevoorschijn tijdens het huwelijk. Daarentegen leven we nu als christenen in een wereld waarin veel gedacht wordt dat iedereen recht heeft op seksuele vrijheid maar wat de Bijbel beschrijft als losbandigheid. Iedereen doet wat goed is in eigen ogen.

Het Griekse woord voor kuis zijn is Hagnos met de volgende betekenis: eerbiedwaardig, heilig, rein van vleselijkheid, kuis, vlekkeloos en zuiver. Kuis zijn is niet losgekoppeld van het bezonnen zijn, beseffen we als godvrezende vrouwen dat ons lichaam eerbiedwaardig is? We zijn kostbaar, prachtig gemaakt voor Zijn eer! De Heere God heeft ons lichaam niet gemaakt voor de losbandigheid, ons lichaam is niet alleen maar een omhulsel waar iedereen maar van kan genieten.

Lichaam en geest zijn één, geven we ons lichaam voor het veilige huwelijksverbond weg in de losbandigheid dan heeft dat degelijk gevolgen voor onze geest, onze beeldvorming, onze gedachten. Ondanks de vergeving in Christus kunnen we op dit gebied een stuk gebrokenheid in het leven ervaren.

 

Het belangrijkste in de kuisheid is dat we weten/ inzicht hebben dat door het offer van de Heere Jezus we een tempel zijn, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u ( 1 Kor.3:16,17).

 

Ik wil afsluiten met een bemoediging in de gebrokenheid;  Openbaring 21: 5 En Hij die op de troon gezeten is, zei: zie Ik maak alle dingen nieuw.

 

 

Reacties