Wat leuk, een winactie!


 
Vandaag heb ik voor jullie een winactie, Dorine van Dozign is erg creatief en heeft een mooie halsketting gemaakt. Wil je hem graag hebben laat hieronder het bericht of op Facebook je naam achter. De loting is begin December. Hieronder een grote afbeelding van de halsketting:Actievoorwaarde:


 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 •  De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Geef mij Jezus

Hallo Dames, ik wil heel graag een video met jullie delen, wat mij al een paar dagen zo diep raakt.  Na een paar video's van Lindsay Kirkland bekeken te hebben vond ik het zo mooi dat haar uiterlijk zo eenvoudig en puur is, eigenlijk wordt mijn aandacht maar op 1 iemand gericht: de Heere Jezus.
Het nummer heeft als hoofd tekst: je mag de hele wereld hebben, maar geef mij Jezus.
De vraag die mij bij naar boven komt is de volgende:
Als Jezus echt de enige is Wie we belijden nodig te hebben, waarom richten we ons hart zo vaak op wereldse dingen die  tijdelijk zijn en verloren gaan? Waarom is het verlangen om erbij te horen (goedkeuring van andere mensen) zo groot?


Verlangen

Op momenten in mijn leven waarin ik heel dichtbij de Heere Jezus leef, wordt het verlangen naar goedkeuring van mensen minder. Door het geloof in de Heere Jezus is de Bron van het Leven in mijn hart gekomen met een verlangen dat ik Hem steeds meer leer kennen zodat Jezus op elk gebied in mijn leven wordt verhoogd en mijn gebed voor jou en voor mij is dat dit verlangen zal groeien en dat Jezus echt de Enige is die we nodig hebben en op Wie we ons hart richten.

Een mooi bijbels voorbeeld is de Samaritaanse vrouw:

Samaritaanse vrouw

Van het aardse water krijgen we elke keer weer dorst, het geeft geen voldoening, maar van het water van de Heere Jezus krijgen we geen dorst meer, het geeft eeuwige voldoening:
Johannes 4: 13 -14 Jezus zei tegen haar: ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.
Door de ontmoeting met de Heere Jezus krijgt deze Samaritaanse vrouw een verlangen om van het levend water te drinken, ze vraagt aan de Heere Jezus: geef mij dat water. Jezus vraagt haar om haar man te halen, ze liegt niet, ze spreekt waarheid, ze heeft 5 mannen gehad, en de man waarbij ze nu is, is haar man niet. De Heere Jezus veroordeeld haar niet, Hij richt de aandacht op de Vader. We hoeven ons bij de Heere Jezus niet mooier voor te doen, door de Heere Jezus beter te leren kennen gaan we vanzelf meer in Zijn waarheid wandelen.
Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.


Getuigenis

Door de woorden van het getuigenis van deze Samaritaanse vrouw kwamen vele tot geloof in de Heere Jezus, in de Messias! Dit kwam niet doordat ze zich mooier voor deed dan ze was. De Heere God wilt onze getuigenis gebruiken, onze woorden, zodat  mensen net zoals de andere Samaritanen die tot geloof kwamen zullen zeggen: wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten dat Hij werkelijk de zaligmaker  van de wereld is, de Christus. Johannes 4: 42. 


Bemoediging

Ik hoop en bid dat het lied voor jullie een bemoediging zal zijn, een tip; luister het in stilte:

Voor als we weer een nieuwe dag krijgen:

In de morgen wanneer ik wakker wordt: geef mij Jezus, geef mij jezus, geef mij jezus, je mag de hele wereld hebben, maar geef mij Jezus.

Wanneer we eenzaam zijn:

Wanneer ik alleen ben, geef mij Jezus, geef mij jezus, geef mij jezus, je mag de hele wereld hebben, maar geef mij Jezus.

Voor de zieke onder ons:

Wanneer ik sterf, wanneer ik ga sterven, geef mij Jezus, geef mij Jezus, je mag de hele wereld hebben, maar geef mij Jezus.


Ik Ben de Weg de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij, Johannes 14: 6

Wat is onze kracht?

Waar haal jij als kind van God je kracht vandaan? We leven in een wereld waar je kracht uit jezelf moet halen. We proberen sterk over te komen, we moeten continu maar doorgaan: presteren. Heel veel van ons vrouwen lopen rond met burn-out klachten of hebben hier net zoals ik mee te maken gehad.


Ik neem jullie graag mee naar een aantal gedeeltes uit Gods Woord;

 • Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de Heere, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Deuteronomium 31: 6
 • Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels opslaan als arenden, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Jesaja 40:31
 • Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. 2 Korinthe 12:9

Soms lijkt het of het oude testament het nieuwe tegenspreekt, maar als je goed gaat kijken komt het zo mooi overeen. De Heere God verteld ons niet dat we sterk vanuit onszelf hoeven te zijn, het werkt juist andersom. Als wij gaan beseffen dat we met al onze zwakheden, pijn, verdriet, vervolgingen om Christus wil bij de Heere God mogen komen dan komt de kracht van Christus in ons wonen, Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. 2 Korinthe 12:9 

Persoonlijk:

Roemen in mijn zwakheden heeft voor mij een betekenis gekregen, ik roem net zoals Paulus in mijn zwakheden, met als doel dat ik niet zichtbaar wordt in mijn leven maar Gods kracht volbracht wordt in mijn leven.
Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig 2 Korinthe 12:10. Het geeft mij enorm veel rust en vrede om te beseffen dat ik niet hoef te leven vanuit mijn eigen kracht, maar uit Gods genade. Door gericht te zijn op de Heere Jezus en Hem te leren kennen wordt onze kracht vernieuwd, Gods kracht in ons leven wordt steeds meer openbaar.
Het mooie is dat daarom Spreuken 31:25 een vervulling heeft in de Heere Jezus: kracht en glorie zijn haar kleding, zij lacht de komende dag toe ➦Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt u zich met Christus bekleed, Galaten 3:27

Praktisch


We zijn door het geloof in de Heere Jezus met Christus bekleed. In onze levenswandel mogen we Christus laten zien, de oude mens mogen we afleggen, voor dood houden, de nieuwe mens mogen we aantrekken. 
Hoe ziet dat leven in genade er praktisch uit? Het is Gods doel dat we vernieuwd worden in ons denken, Efeze 4: 23. En u bekleed met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 
In onze oude natuur hebben we bitterheid, woede toorn, geschreeuw, leugen⇨ Maar zo hebben we Christus niet leren kennen, Efeze 4:20. 

Efeze 4 vanaf vers 25 geeft daar praktische voorbeelden van. Door een leven uit genade leg je iets af en je trekt iets aan (Christus):
  
              Afleggen:                              Christus aan trekken:
 • Leg daarom de leugen af          ⇨     en spreek waarheid
 • Word boos                                ⇨      maar zondig niet
 • Wie gestolen heeft moet niet meer stelen ⇨ maar inspannen om met de handen goed werk te doen.                         
 • Geen vuile taal uit uw mond    ⇨      maar wel iets goed, dat nuttig is tot opbouw.

Zij lacht de komend dag toe:

We worden niet altijd blij van de situaties waarin we leven. Filippenzen 4:4 zegt: Verblijd u altijd in de Heere, ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Veel christenen denken dat ze zich moeten verblijden in de omstandigheden, maar dit vers zegt dat we ons mogen verblijden in de Heere; in wat de Heere Jezus voor ons gedaan heeft. We mogen ons verblijden in het volmaakte offer van de Heere Jezus, dat Hij voor al onze zonde gestorven is, dat is zo groots daar mogen we ons altijd in verblijden, dat geeft elke dag blijdschap. Gods genade is zo groot voor jou en mij! De Heere God neemt niet altijd de omstandigheden weg. Door de omstandigheden laat Hij zien dat Hij voor ons strijd, het helpt ons om onze levens en situaties over te geven aan Hem!! Als we Gods werken gaan zien in onze levens, dan leidt dat tot een aanbiddingsleven, een leven vol diepe dankbaarheid.


Gebedspunt: Heere Jezus, ik wil u leren kennen, laat me zien wie U bent, Laat mij u waarheid zien. Helpt U mij om af te leggen wat van mij zelf is en leer mij om U aan te trekken.