Wat nou als onze schoonheid niet om ons gaat?

We komen nu juist in de zomerse tijd in aanraking met artikelen en reclame waar we constant geconfronteerd worden met "ware" schoonheid, je moet mooier zijn! Hoe dunner hoe beter, Make-Up om nog mooier te lijken, sexy kleding om nog aantrekkelijk te lijken, betere scheermesjes, zelfs de kalknagel komt voorbij.

Als we via Wikipedia gaan bekijken wat schoonheid inhoudt dan kom je het volgende tegen:

In onze samenleving wordt schoonheid vooral beschouwd als fysieke aantrekkelijkheid. Bij de eerste ontmoeting wordt een mens meestal aangesproken op zijn/haar fysieke verschijning. Er is binnen de eerste twintig seconden een aantrekkingskracht of afkeer, die vervolgens gecompenseerd kan worden door talenten en intellectuele of innerlijke vermogens.
De fysieke aantrekkelijkheid is het meest zichtbare en meest toegankelijke kenmerk van een persoon en heeft een belangrijke informatieve waarde. Fysiek aantrekkelijke personen zijn populairder, minder het onderwerp van pesten, mobbing, en presteren beter. Ook in de hulpverlening speelt fysieke aantrekkelijkheid een grote rol.
Is dat schoonheid? Zou het niet zo kunnen zijn dat schoonheid iets meer overstijgt dan wij kunnen zien met onze ogen? Wat nou als schoonheid meer is dan ons uiterlijk?
Wat is Gods concept op het gebied van schoonheid?
Hebreeuwse woorden hebben een veel grotere en diepere betekenis, het woord schoonheid vind je o.a in de vertaalde woorden heerlijke en liefelijkheid.
Hadarah betekent heerlijke, versierd met schoonheid, eer, majesteit, glorie, luister.
No'am betekent liefelijkheid, schoonheid, gunst, bekoorlijkheid
  • Geef de Heere de eer van Zijn Naam, buig u voor de Heere neer in Zijn heerlijke heiligdom, Psalm 29:2.
  • Buig u neer voor de Heere in Zijn heerlijke heiligdom; beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde. Psalm 96: 9.
  • Geef de Heere de eer van Zijn naam, breng offers en kom voor Zijn aangezicht. Buig u neer voor de Heere in Zijn heerlijke heiligdom 1 Kronieken 16: 29.
     
  • De liefelijkheid van de Heere, onze God. zij over ons, Psalm 90: 17.
  • Majesteit en heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht, macht en luister in Zijn heiligdom Psalm 96: 6
  • Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel Psalm 27:4
  • Uw ogen zullen de koning aanschouwen in Zijn schoonheid, Jesaja 33:17 
De essentie; de hoofdzaak van schoonheid is de Heere God zelf. Waarom richt de psalmist zich hier op de schoonheid van de heiligheid van God? Omdat de Heere God heilig is, Hij wordt niet heiliger, Hij is de volledigheid van heiligheid, heiligheid is mooi, want de Heere God is schoonheid.

Het klopt dat er Bijbelteksten zijn die de schoonheid van de mens beschrijven, de oorsprong is uit God, omdat Hij mooi is en wij zijn door Hem geschapen: En God schiep de mens naar Zijn beeld, naar het beeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen Genesis 1:27. Hij is zelf prachtig.
De reden dat Israël als mooi beschouwd werd was niet omdat ze zo mooi versierd waren of in de laatste mode liepen, maar omdat de koningen der koningen, de mooie en majestueuze Heere zelf onder hun woonden. Dit zie je heel duidelijk in Ezechiël 16:14-15: Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt door Mijn glorie, die ik op u gelegd had, spreekt de Heere Heere.
Zo verdrietig voor de Heere God als hij in vers 15 zegt: maar u vertrouwde op uw schoonheid en bedreef hoererij, trots op uw naam.
Israël krijgt hier een vermaning van de Heere God, ze vertrouwden liever op hun eigen inzicht op het gebied van schoonheid, dan dat ze in Gods schoonheid leefden.

Wat nou als het nooit Gods bedoeling was dat schoonheid om ons zou gaan?
Het gaat hier niet om dat we onze lichamen slecht verzorgen, of onze huizen een puinhoop moeten laten zijn (Romeinen 13: 14: Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken). Tegendeel is dat onze levens doordrenkt moeten zijn met eer en respect voor ons lichaam, maar onze schoonheid gaat helemaal over Hem.

Petrus uitspraak in 1 Petrus 3:3-4 wordt dan voor ons ook een stuk duidelijker:
Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.

Onze schoonheid wordt niet bepaald door hoe we eruit zien, ons gedrag of hoe we ons kleden. We vinden onze waarde in de Here Jezus Christus. Wanneer we onze identiteit vinden in Hem en we ons bekleden met Zijn zachtmoedigheid dan zal dat al onze uiterlijkheden overstijgen. Wat ontzettend mooi dat de Heere Jezus door onze levens heen schijnt om mensen naar zichzelf toe te trekken. Ware schoonheid vind je in de Heere Jezus. Petrus spreekt in Hoofdstuk 3:5 over heilige vrouwen, als we onze levens overgeven aan Hem en ons steeds meer laten vullen met de Heere Jezus, Hem steeds meer leren kennen dan wordt ons verlangen gericht op 1 ding⇨ Christus. Het gaat om het leven waar de intimiteit met de koning der Koningen, en Heere der Heren (Openbaring 19:6) zichtbaar wordt voor onze omgeving.

Praktisch: Uiterlijk kan een afgod voor ons zijn geworden, vraag aan de Heere God of Hij je wil laten zien hoe je met je uiterlijk om mag gaan. 

Gebedspunt: Heere Jezus dank u wel dat u ons een hart van zachtmoedigheid en een stille geest heeft gegeven, wilt u mij helpen om daaruit te leven?De hoofdbedekking van de vrouw.

Bovenstaand boekje is gemaakt naar een toespraak van Albert Postma. Het boekje beschrijft een korte en duidelijke uitleg over de Bijbelse hoofdbedekking van de vrouw. Het mocht vermenigvuldigd worden van Stichting de Gouden kandelaar. Dus dat heb ik voor jullie gedaan zelfs met een mooie en gezellige voorkant. Ben je opzoek naar een Bijbelse uitleg over dit onderwerp en ben je benieuwd? Stuur even een privé bericht via mijn Blog of Facebook, met je adres dan stuur ik het gratis naar je op! 

Garlands of Grace; haar en hoofdbedekking Tutorial

Wow, wat een ontzettend prachtig filmpje van Garlands of Grace. Echt een aanrader om even te kijken. Ik heb hem al een paar keer uitgeprobeerd en na een paar keer goed oefenen lukt het best! Veel kijk plezier!

Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Iedere man die bidt of profeteert en iets op zijn hoofd heeft, onteerd zijn hoofd. Iedere vrouw echter die bidt of profeteert met onbedekt hoofd, onteerd haar eigen hoofd, want het is precies hetzelfde alsof zij kaalgeschoren is. Want als een vrouw het hoofd niet bedekt heeft, laat zij zich dan ook maar kaalknippen. Als het echter voor een vrouw schandelijk is kaalgeknipt of kaalgeschoren te zijn, laat zij dan het hoofd bedekken. Een man moet het hoofd namelijk niet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. De vrouw is echter de heerlijkheid van de man. De man immers is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw,maar een vrouw omwille van de man. daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben, omwille van de engelen. Evenwel is de man niet zonder de vrouw, en de vrouw niet zonder de man, in de Heere. Want zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is ook de man er door de vrouw, maar alle dingen zijn uit God. Oordeel bij uzelf: is het gepast dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt? Of leert ook de natuur zelf u niet dat als een man lang haar draagt, het een oneer voor hem is? Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer, omdat het lange haar als een bedekking aan haar gegeven is. 1 Korinthe 11:3-15

C Fam Sisters.

C Fam sisters
Samen hebben deze 4 zussen in Christus, een mode/ lifestyle blog gebaseerd op eerbare kleding. Het is erg leuk om een kijkje te nemen op hun blog. Ze laten veel creatieve ideeën zien. Vooral nu in het voorjaar is het leuk om combinatie ideetjes op te doen! Ze laten zelfs op hun blog zien hoe ze zich eerbaar kleden tijdens het sporten. Elegante en sportieve dames!

Kijk hier voor hun Blog:
C Fam Sisters Blog


C Fam Sisters